Course curriculum

 • 1

  目录

  • TT06A-目录-S-1

 • 2

  带领者指南

  • TT06A-带领者指南-S-2

 • 3

  访谈

  • TT06A-明的冲突-S-3-4

  • TT06A-保持健康的冲突-S-5-7

 • 4

  评估

  • TT06A-如何解读我们的评论-S-8

  • TT06A-拆除路障走向合一-S-9

  • TT06A-评论的分类-S-10

  • TT06A-第一个反应-S-11

 • 5

  个案研讨

  • TT06A-两个人比一个人好吗-S-13

  • TT06A-上帝告诉我-S-12

 • 6

  灵修

  • TT06A-最好的日子-S-14

  • TT06A-解决方案中我的责任-S-15

 • 7

  实践

  • TT06A-改变外交手腕-S-16

  • TT06A-公平相争的 6 条原则-S-17

  • TT06A-如何处理批评-S-18

  • TT06A-美好的相争-S-19

 • 8

  相关资料

  • TT06A-进阶探讨-S-20